RSS

Monthly Archives: Tháng Một 2015

Bên Nhau Trọn Đời

1462946_988286431200226_7706098753297978400_n
“Bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn thua em.
Tôi không say.
Là tôi điên mất rồi”